«اســرار روزه»
شنبه 31 6 1386 16:9

«اســرار روزه»


حضرت امام صادق(علیه السلام) فرمودند: رسولخدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده: روزه سپر است، یعنی پرده ایست که آفت های دنیا و شکنجه های آخرت را از انسان دور می سازد.

هنگامیکه روزه می گیری، نیتت این باشد که از شهوات خودداری نمائی و از پیروی شیطان قطع علاقه کنی و خود را مانند بیماری بدانی که اشتهای به طعام و شراب ندارد، و همواره از خدا درخواست کن تا تو را از بیماری گناهان، شفا کرامت نماید و تا ممکن است کدورات باطنی و غفلت و تیرگی های نهانی را که از اخلاص تو جلوگیری می کنند، از خود دور ساز.


رسولخدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: خدای منان فرموده:
روزه از آن من و من پاداش آنم.


 

                   ** چو گفت الصـوم لی ذات خدائی **
                                                  **
مجو از روزه در راهش جدائی **

                   ** ز هـر حرف بشارت ده سراسر **
                                                  **
بـوَد حـرف أنـا اجـزی، نکـوتـر **

 


ــ روزه مـاده هـای نـفسـانی را می مـیرانـد.
ــ زاری و خشوع را در انسان بیدار مینماید.
ــ ریـسمان الـتجاء به خدا را استوار میدارد.
ــ روح شـکـر نـعـمـت هـا و احـسـان به فـقر.
ــ درخـت شهـوت را از پا درمی آورد.
ــ جوارح و اعضاء را طاهر می نماید.
ــ ظـاهر و باطـن را معمور می دارد.
ــ حساب قیامت را تخفیف می دهد.
ــ  دل را مـصـفـا می سازد.
ــ غم و اندوه را زائل میکند.
ــ بر حـسـنـات مـی افـزاید.

 

 

                                                                          منبع: حقایق در اخلاق و سیر و سلوک، ج۲، ص۵۲۹


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 192496
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss